Consulate of Sri Lanka in Guangzhou
2012-04-17
 
Consul General: Ms. Y. Gunasekera

Address: The Garden Hotel
              Room M02
              No. 368, Huanshi Dong Lu
              Guangzhou 510064
              China

Telephone: 00-86-20-83652857

Fax: 00-86-20-86266787

Email: cgguangzhou@mea.gov.lk 
Contact Us|Feedback|FAQs|Site Map|Sri Lanka Citizen Registration